E-ISSN: 2148-4570 • ISSN: 2148-4570

Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Ankara Medical Journal

e-ISSN:
 2148-4570
İlk sayı yayın yılı: 2012

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve İmtiyaz Sahibi:
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı adına Ahmet Keskin

Baş Editör: Prof. Dr. Ahmet Keskin

Yazışma Adresi: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 06800, Bilkent / Ankara

Tel: +90 312 552 60 00 /622604

E-mail: [email protected]

YAYIN POLİTİKASI

Yayın ve Hakem Değerlendirme Süreçleri
Değerlendirilmek üzere yollanan tüm yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Dergimizin çift-kör değerlendirme prensipleri gereği yazar ve hakem isimleri birbirlerine açıklanmamaktadır. Yollanan yazılar, değerlendirme süreci boyunca en az iki kez intihal programı (iThenticate) ile taranmakta ve örtüşme veya birebir aynı metin varlığı açısından incelenmektedir. Makaleniz basım için kabul edildiğinde, veriler değişime uğratılmadan netlik ve anlaşılabilirliği arttıracak editöryel revizyonlardan geçebilir. Derginin yayın ve bilimsel içeriği ve bu içeriğin basım zamanları konusunda tam yetki Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’ne aittir.
Ankara Medical Journal, makale yükleme ve herhangi bir işlem için ücret almamaktadır.
"Yayınlanan her araştırmanın verilerinin 5 yıl süre ile araştırmacı tarafından saklanması zorunludur. Gerek yayın politikamız gerekse dahil olduğumuz uluslararası yayın kuruluşlarının kuralları gereğince zaman zaman bazı yazıların verileri ve analiz programları yazarlarından istenebilecektir."

Açık Erişim
Ankara Medical Journal, bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurma ilkesi doğrultusunda açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Ankara Medical Journal içeriği tüm kullanıcılara açık, ücretsiz "açık erişimli" bir dergidir. Kullanıcılar, ticari amaçlı olmamak şartıyla yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale