E-ISSN: 2148-4570 • ISSN: 2148-4570
Ankara Medical Journal
En Çok İndirilen Makaleler - ANKARA MEDICAL JOURNAL

En Çok İndirilen Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Nörofibromatozis Tip 1’de Klinik ve Radyolojik Bulgular: Tek Merkez Deneyimi
Clinical and Radiological Features of Neurofibromatosis type 1: Single center's experience
Sonay Incesoy Ozdemir, Aysegul Nese Citak Kurt, Sare Gülfem Özlü
doi: 10.5505/amj.2020.41961   2020; 20 - 1 | Sayfalar 224 - 233

2.
COVID-19 Sürecinde Sağlık Çalışanları için Alınan Koruyucu Önlemlerin Etkisi
The Effect of Protective Measures for Health Workers During COVID-19
Hasan Gül, Mehmet Gülüm, Bahattin İlter, Metin Hasde, Asiye Çiğdem Şimşek, Yunus Emre Bulut, Hülya Şirin, Gamze Bozcuk Güzeldemirci, Emine Yılmaz Koç, Züleyha Felekoğlu, Sıddık Yavuz Leblebici, Osman Topaç
doi: 10.5505/amj.2020.09825   2020; 20 - 4 | Sayfalar 1000 - 1015

3.
Tiroid Nodülü Olan Hastalarda Serum Kalsitonin Düzeyleri Bakmak Anlamlı mıdır?
Is Evaluation of Serum Calcitonin Levels Significant for Patients with Thyroid Nodules?
Cevdet Aydın, Oya Topaloglu, Berna Evranos Öğmen, Nagihan Bestepe, Serap Ulusoy, Aysegul Aksoy Altinboga, Reyhan Ersoy, Bekir Cakir
doi: 10.5505/amj.2020.25991   2020; 20 - 3 | Sayfalar 605 - 614

DERLEME
4.
Pandemilerde Sağlık Çalışanlarının Psikososyal Sağlığını Etkileyen Koruyucu ve Risk Faktörlerine İlişkin Bir Derleme
A Review of Protective and Risk Factors Affecting Psychosocial Health of Healthcare Workers in Pandemics
Fatma Enli Tuncay, Engin Koyuncu, Şule Özel
doi: 10.5505/amj.2020.02418   2020; 20 - 2 | Sayfalar 488 - 504

EDITÖRE MEKTUP
5.
Hayat Eve Sığar Uygulaması Yoğunluk Haritasından İstanbul’un İlçeleri ve Bölgelerinin Covid-19 Riskinin Skorlanması
Scoring the Covid-19 Risk of Districts and Regions of Istanbul from the Density Map of Hayat Eve Sigar Application
Bekir Aktura, Kursad Koc, Mustafa Andaç Derinpınar, Nilüfer Aktura
doi: 10.5505/amj.2021.48379   2021; 21 - 1 | Sayfalar 217 - 219
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
6.
Yeni Coronavirüs (Covid-19) Pandemisi ile Mücadelede Geçmişten Ders Çıkarmak
Learning Lessons From the Past in Combating the Novel Coronavirus (Covid-19) Pandemic
Ahmet Özlü, Dilek Öztaş
doi: 10.5505/amj.2020.46547   2020; 20 - 2 | Sayfalar 468 - 481

ARAŞTIRMA MAKALESI
7.
FDG PET Görüntülemede Prostatta İnsidental FDG Tutulumunun Sıklığı ve Klinik Önemi
Frequency and Clinical Significance of Incidental Prostatic FDG uptake in FDG PET imaging
Elif Özdemir, Şeyda Türkölmez
doi: 10.5505/amj.2020.93653   2020; 20 - 2 | Sayfalar 434 - 443

DERLEME
8.
Yaşlılarda Kırılganlık Sendromu ve Omega-3 Çoklu Doymamış Yağ Asitleri
Frailty Syndrome in the Elderly and Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids
Pelin Cin, Nihal Büyükuslu
doi: 10.5505/amj.2020.92260   2020; 20 - 4 | Sayfalar 1099 - 1111

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Uygunsuz İlaç Kullanımı Açısından 2015 ve 2019 AGS Beers Kriterleri Arasında Klinik Olarak Anlamlı Fark Var Mı: Kesitsel Bir Çalışma
Is There A Significant Clinical Difference Between 2015 and 2019 AGS Beers Criteria in Terms of Inappropriate Drug Use: A Cross-Sectional Study
Şuayip Enes ARSLAN, Basri Furkan Dağcıoğlu
doi: 10.5505/amj.2020.24654   2020; 20 - 4 | Sayfalar 1027 - 1040

10.
Basit ve komplike apandisitli erişkinlerde idrar analizinin değerlendirilmesi
Evaluation of urine analysis in adults with simple and complicated appendicitis
Handan Özen Olcay, Emine Emektar, Meral Tandoğan, Tuba Şafak, Hakan Bulus, Yunsur Cevik
doi: 10.5505/amj.2020.66934   2020; 20 - 4 | Sayfalar 790 - 797

11.
Annelerin Çocukluk Çağı Aşıları Hakkındaki Bilgi, Davranış ve Tutumları ve Aşı Reddi Nedenleri: Nitel ve Nicel Bir Araştırma
Knowledge,Behavior and Attitude of Mother’s about Childhood Immunization and Reasons of Vaccination Rejection and Hesitancy: A Study of Mixt Methodology
Semra Çıklar, Pınar Döner Güner
doi: 10.5505/amj.2020.80148   2020; 20 - 1 | Sayfalar 180 - 195

12.
COVID-19 Şüphesiyle Yozgat Şehir Hastanesine Yatan Olgularda RT-PCR Sonuçları ve Toraks BT Görüntüleme Özellikleri
RT-PCR Results and Chest CT Imaging Features in Patients Hospitalized to Yozgat City Hospital with COVID-19 Suspicion
Ahmet Tanyeri
doi: 10.5505/amj.2021.57805   2021; 21 - 1 | Sayfalar 99 - 114

13.
Koroner Arter Hastalığı Riskini Öngörmede Major Risk Faktörleri ve Metabolik Sendrom Kriterlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Major Risk Factors And Metabolic Syndrome Criteria In Predicting Coronary Artery Disease Risk
Nagihan Beştepe, Ömer Dönderici, Burcu Demirkan
doi: 10.5505/amj.2020.93276   2020; 20 - 4 | Sayfalar 844 - 857

14.
Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında HbA1c ile MPV ve PDW Düzey İlişkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between HbA1c with MPV and PDW Levels in Patients with Type-2 Diabetes Mellitus
Hacer Dinçoğlu, İrep Karataş Eray
doi: 10.5505/amj.2020.80764   2020; 20 - 4 | Sayfalar 825 - 834

DERLEME
15.
COVID- 19 ve Gebelik
COVID-19 and pregnancy
Raziye Desdicioğlu, Ayşe Filiz Yavuz
doi: 10.5505/amj.2020.74318   2020; 20 - 2 | Sayfalar 482 - 487

ARAŞTIRMA MAKALESI
16.
Ülkemizde bulunan alkol bazlı el dezenfektanlarının analitik incelenmesi ve COVID-19 pandemisi açısından değerlendirilmesi
Analytical examination of alcohol-based hand disinfectants in our country and evaluation with respect to COVID-19 pandemic
Ülker Gül, Zehra Dagli
doi: 10.5505/amj.2021.81598   2021; 21 - 1 | Sayfalar 83 - 91

17.
Huzursuz Bacak Sendromunda Islak Kupa Yönteminin Hastaların Semptom Düzeyi ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
The Effect of Wet Cupping Therapy on Patients' Symptom Level and Sleep Quality on Restless Leg Syndrome
Gülsüm Yurttutan, Basri Furkan Dağcıoğlu
doi: 10.5505/amj.2020.02703   2020; 20 - 4 | Sayfalar 904 - 916

18.
COVID-19 Pandemisi Sürecinde Türkiye, Avrupa ve Amerika Verilerinin Karşılaştırılması: Kesitsel Bir Çalışma
Data Comparison of Turkey, Europe, and USA During COVID-19 Process: A Cross-Sectional Study
Basri Furkan Dağcıoğlu, Ahmet Keskin
doi: 10.5505/amj.2020.02328   2020; 20 - 2 | Sayfalar 360 - 369

19.
Çoklu İlaç Kullanan Yetişkin Bireylerin Tedaviye Uyumu Ve Öz-Etkililik Düzeyleri
Treatment Adherence And Self-Efficacy Levels Of Adults Using Multiple Drugs
NUR DEMIRBAS, Ruhuşen Kutlu
doi: 10.5505/amj.2020.16362   2020; 20 - 2 | Sayfalar 269 - 280

DERLEME
20.
Tarım Çalışanlarında Pestisit Maruz Kalımı ve Kronik Böbrek Hastalığı
Pesticide Exposure and Chronic Kidney Disease Among Agricultural Workers
Nezaket Özpolat Çakar, Dilek Kutsal, Sibel Kiran
doi: 10.5505/amj.2020.37029   2020; 20 - 3 | Sayfalar 761 - 772

LookUs & Online Makale