E-ISSN: 2148-4570 • ISSN: 2148-4570

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Amaç
Ankara Medical Journal, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın hakemli, açık erişimli, yaygın süreli yayınıdır.   Dergimizde tüm makale değerlendirme ve yayınlama süreçleri tamamen ücretsizdir. Dergimiz Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında, üçer aylık periyot bitimlerinde olmak üzere yılda dört sayı olarak yayınlanmaktadır. Dergimiz Scopus, DOAJ, Google Scholar, Index Copernicus, ROAD, ResearchBib, SHERPA/RoMEO, ULAKBİM TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline tarafından indekslenmekte / listelenmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, gönderilen yazılar çift kör hakem değerlendirmesi yöntemiyle değerlendirilmektedir. Gönderilecek yazılar, Dünya Sağlık Editörleri Kurulu'nun (ICMJE) biyomedikal dergilere gönderilecek yazılarda aranan ortak kuralların güncel sürümüne (icmje_17.pdf) uygun olmalıdır.

Kapsam
Ankara Medical Journal'ın yayın kapsamında; aile hekimliği, tıp eğitimi, sağlık politikaları, toplum sağlığı alanlarında ve birinci basamakla ilgili konularda klinik araştırmalar, davetli derleme makaleleri, editöre mektup ve olgu serileri / bildirileri yer almaktadır. Dergimizin yazım dili İngilizce'dir.

Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergide inceleme altında bulunmuyor olması gerekir. Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Makaleler online olarak, http://www.ankaramedicaljournal.com adlı web sayfasından "Yayın Hakkı Devir Formu" ile birlikte gönderilmelidir. Yayınlanmış makalelerin tam metinlerine www.ankaramedicaljournal.com adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir.

Yayımlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazarlara aittir.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale