E-ISSN: 2148-4570 • ISSN: 2148-4570
Ankara Medical Journal ANKARA MEDICAL JOURNAL - Ankara Med J: 21 (2)
Cilt: 21  Sayı: 2 - 2021
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
İlaç Aşırı Kullanımı Baş Ağrısı: Ne Kadar Farkındayız?
Medication Overuse Headache: How Much Are We Aware?
Özlem Ethemoğlu, Dursun Çadırcı
doi: 10.5505/amj.2021.16046  Sayfalar 220 - 226

2.
COVID RT-PCR Testi Negatif Toraks Tomografisi COVID-19 Pnömonisi İle Uyumlu Olan Hastaların Temaslılarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Contacts of the Patients with Negative COVID RT-PCR and Thorax CT findings compatible with Covid-19 Pneumonia
Ali Ramazan Benli, Hümeyra Aslaner, Mebrure Beyza Gökçek, Adil Çetin, Nevzat Herdem, Yasin Görücü, Ilhami Çelik
doi: 10.5505/amj.2021.65882  Sayfalar 227 - 237

3.
Astım Tanısı ile Takip Edilen Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı ve Ailelerinin Tutumları
The Use of Complementary and Alternative Medicine in Children Followed by Asthma Diagnosis and Attitudes of Families
Yasin Yıldız, Ayten Yılmaz Yavuz
doi: 10.5505/amj.2021.94557  Sayfalar 238 - 249

4.
Kronik bel ağrısı olan hastalarda kayropraksik manuel tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effectiveness of chiropractic manual treatment in patients with chronic low back pain
Fatma Gülçin Ural, Gökhan Tuna Öztürk, Dilek Dizdar, İlkay Karabay, Hüseyin Nazlıkul
doi: 10.5505/amj.2021.34545  Sayfalar 250 - 260

5.
Hipotiroidizmi bulunan hastalarda levotiroksin tedavisine uyum ve uyumu etkileyen faktörler
Adherence to levothyroxine treatment and factors related with adherence in patients with hypothyroidism
Ahmet Dirikoç, Birgül Genç, Didem Ozdemir, Abbas Ali Tam, Oya topaloglu, Reyhan Ersoy, Bekir Cakir
doi: 10.5505/amj.2021.24572  Sayfalar 261 - 273

6.
Ankara ilinde sağlık yönetim hizmetlerinde çalışan personelin COVID-19 hastalığına yönelik bilgi, tutum ve davranışları
Knowledge, attitude and practices of personnel working in the department of health services in Ankara province regarding COVID-19
Hülya Şirin, Fatma Sena Konyalıoğlu, Elif Al, Asiye Çiğdem Şimşek
doi: 10.5505/amj.2021.46354  Sayfalar 274 - 287

DERLEME
7.
Palyatif Bakımın Geleceği: Covid-19 Pandemisi Süreci Ve Teletıp/Telesağlık Uygulamaları Üzerine Kısa Bir Bakış
The Future Of Palliative Care: Covid-19 Pandemic Process And A Brief Overview On Telemedicine/Telehealth Applications
Nurgül Balcı, Cihan Döğer
doi: 10.5505/amj.2021.49002  Sayfalar 288 - 303

8.
Güncel kılavuzlar eşliğinde birinci basamakta diz osteoartritine yaklaşım
Approach to knee osteoarthritis in the primary care with current guidelines
Metin Çelik, Songül Taştan Çelik, Burcu Kayhan Tetik
doi: 10.5505/amj.2021.15986  Sayfalar 304 - 316

OLGU SUNUMU
9.
Konversiyon bozukluğu bir dışlama tanısıdır: Genç, akut iskemik inme hastası
Conversion disorder is a diagnosis of exclusion: A young ischemic stroke patient
Burak Emre Gilik, Çağdaş Yıldırım, Talat Cem Özdemir
doi: 10.5505/amj.2021.23855  Sayfalar 317 - 320

10.
COVID-19 pandemi döneminde diabetes mellitus hastalarının tanı ve takiplerinde yaşanılan zorluklar: 3 olgu sunumu
Difficulties experienced in diagnosis and follow-up of diabetes mellitus patients during the covid-19 pandemic period: 3 case reports
İzzet Fidancı, Okan Sabri Berk, Şule Bayer, Tülin Karaca Arslan, Hilal Aksoy
doi: 10.5505/amj.2021.77044  Sayfalar 321 - 326

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale