E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Being Physician in Batman During Pandemia [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(2): 516-519 | DOI: 10.5505/amj.2020.14880

Being Physician in Batman During Pandemia

Sercan Bulut Çelik1, Fethiye Akgul2
1Public Health Institution, Gap Family Health Center, Batman
2Regional State Hospital, Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Batman

Keywords: covid 19, health worker, problem

Pandemi Sırasında Batman’da Hekim Olmak

Sercan Bulut Çelik1, Fethiye Akgul2
1Halk Sağlığı Kurumu, Gap Aile Sağlığı Merkezi, Batman
2Bölge Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Batman

Anahtar Kelimeler: covid 19, sağlık çalışanı, sorun

Sercan Bulut Çelik, Fethiye Akgul. Being Physician in Batman During Pandemia. Ankara Med J. 2020; 20(2): 516-519

Corresponding Author: Sercan Bulut Çelik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale