E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
COVID-19 and pregnancy [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(2): 482-487 | DOI: 10.5505/amj.2020.74318

COVID-19 and pregnancy

Raziye Desdicioğlu, Ayşe Filiz Yavuz
Ankara Yildirim Beyazit University, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology

The new type of Corona virus (COVID-19) has been identified as a deadly pandemic, infected to a lot of people spread from Wuhan city in China at the end of 2019. Although this infection, which has a high spread from people to people and low mortality rate than the other coronavirus infections, is common between 30-79 years of age, the mortality rate is very high in the population over 80 years of age. Although we have limited data in terms of the consequences of the disease in pregnant women and its fetal-neonatal effects there are some issues to be considered in terms of protecting the health of the mother and baby. This review includes general information about the new type of Corona virus infection.

Keywords: Pregnancy, Coronavirus, COVID-19

COVID- 19 ve Gebelik

Raziye Desdicioğlu, Ayşe Filiz Yavuz
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabillim Dalı

Yeni tip Corona virus (COVID-19), 2019 yılı sonunda Çin Wuhan kentinden dünyaya yayılan, çok sayıda insana bulaşan ve ölümcül bir pandemi olarak tanımlanmıştır. Diğer Coronavirüs enfeksiyonlarına kıyasla bulaşıcılığı yüksek, ölüm oranı düşük olan bu enfeksiyon en fazla 30-79 yaş arasında görülse de 80 yaş üzeri populasyonda mortalitesi çok yüksektir. Gebelerde hastalığın seyri ve fetal-neonatal etkiler açısından elimizde sınırlı veri olmasına rağmen anne ve bebek sağlığını koruma açısından dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu derleme yeni tip Corona virüs enfeksiyonu hakkında genel bilgiler içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Coronavirüs, COVID-19

Raziye Desdicioğlu, Ayşe Filiz Yavuz. COVID-19 and pregnancy. Ankara Med J. 2020; 20(2): 482-487

Corresponding Author: Raziye Desdicioğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale