E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Evidence-Based Pediatric Dentistry [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(2): 502-515 | DOI: 10.5505/amj.2020.48278

Evidence-Based Pediatric Dentistry

Aysima Darıcı, Melek D. Turgut
Hacettepe University Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry

As a result of increasing number of studies in the field of health, the dental literature is expanding rapidly. Due to the difficulties of following all the developments in the literature, inconsistencies occur between the research results and clinical applications. For this reason, decision process depending on the individual experience has been replaced by evidence-based practice. Evidence-based dentistry is based on the entire evaluation of scientific evidences and patient-related factors to provide the best treatment. The most important goal of evidence-based dentistry practices is to improve treatment services. However, due to very fast flow of information, problems about reaching and evaluating evidence can be encountered. In the evidence-based decision-making process, clinical practice of evidence-based dentistry ensures reaching the best possible healthcare by enabling clinicians to integrate their experience into modern research. In this review, evidence-based dentistry and applications in pediatric dentistry are included.

Keywords: Evidence-Based Dentistry, Evidence-Based Practice, Pediatric Dentistry

Kanıta Dayalı Çocuk Diş Hekimliği

Aysima Darıcı, Melek D. Turgut
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı

Günümüzde sağlık alanında yapılan çalışmaların artması sonucu diş hekimliği literatürü hızla genişlemektedir. Literatürde yer alan tüm gelişmeleri takip etmenin zorlukları nedeniyle araştırma sonuçları ve klinik uygulamalar arasında kopukluklar meydana gelmektedir. Bu sebeple, bireysel klinik deneyime dayanan karar verme süreci, yerini kanıta dayalı uygulamalara bırakmaya başlamıştır. Kanıta dayalı diş hekimliği, mevcut en iyi tedaviyi sağlamak için bilimsel kanıtların ve hastayla ilgili faktörlerin bir bütün olarak değerlendirilmesine dayanmaktadır. Kanıta dayalı diş hekimliği uygulamalarının en önemli amacı tedavi hizmetlerini geliştirmektir. Ancak, çok hızlı bilgi akışı sonucu doğru kanıta ulaşma ve kanıtları değerlendirme noktasında bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Kanıta dayalı karar verme sürecinde, kanıta dayalı diş hekimliğinin klinik uygulamaları klinisyenlerin deneyimlerini, modern araştırmalara entegre etmesini sağlayarak mümkün olan en iyi sağlık hizmetine ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu derlemede, kanıta dayalı diş hekimliği ve çocuk diş hekimliğindeki uygulamalar yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kanıta Dayalı Diş Hekimliği, Kanıta Dayalı Uygulamalar, Çocuk Diş Hekimliği

Aysima Darıcı, Melek D. Turgut. Evidence-Based Pediatric Dentistry. Ankara Med J. 2020; 20(2): 502-515

Corresponding Author: Aysima Darıcı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale