E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Primary health care principles for transgender individuals [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(1): 203-216 | DOI: 10.5505/amj.2021.80000

Primary health care principles for transgender individuals

Muzaffer Serdar Deniz1, Didem Özdemir2, Bekir Cakir2
1Health Sciences University Republic of Turkey Ministry of Health Ankara City Hospital Endocrinology and Metabolic Diseases Clinic
2Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara Yildirim Beyazit University

The sharp rise in gender diversity has led to an increased likelihood of general health workers encountering this group of patients. Awareness and approach of physicians working in primary health care about the sexual orientation and gender identity of the patients are important to provide a qualified and comprehensive health service. In this context, considering the health needs of transgender individuals and the problems they experience in accessing health services, the management of these people in primary care requires special attention. Primary, secondary and tertiary prevention services can be provided for trans men and trans women in primary health care. Ideally, a multidisciplinary approach including primary care physicians, psychiatrists, endocrinologists, and surgeons should be adopted for healthcare services for transgender people. The aim of this review is to determine the principles of the management of transgender people and the health services that should be provided to them using current guidelines and to assist physicians in providing primary healthcare services to these patients.

Keywords: Transgender, primary health care, screening programs, complications.

Transgender bireylerin birinci basamak sağlık bakım ilkeleri

Muzaffer Serdar Deniz1, Didem Özdemir2, Bekir Cakir2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi T.C.Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları B.D.

Cinsiyet çeşitliliğine ilişkin görünen artış, genel sağlık çalışanlarının bu grupla karşılaşma olasılığının da artmasına yol açmıştır. Birinci basamak sağlık hizmetinde çalışan hekimlerin nitelikli ve kapsamlı bir sağlık hizmeti verebilmeleri için hastaların cinsel yönelimlerinin ve cinsiyet kimliklerinin farkında olmaları ve yaklaşımları önemlidir. Trans bireylerin sağlık gereksinimleri ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları sorunlar dikkate alındığında birinci basamakta bu kişilerin yönetimi oldukça önem kazanmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde trans erkekler ve trans kadınlar için birincil, ikincil ve üçüncül koruma sağlanabilmektedir. İdeal olarak, trans bireylere sunulan sağlık hizmetleri birinci basamakta sağlık hizmeti veren hekimler ile psikiyatristler, endokrinologlar ve cerrahları içeren multidisipliner yaklaşımı gerektirmektedir. Bu derlemenin amacı, güncel kılavuzlardan yararlanarak trans bireylerin yönetimi ile ilgili esasları ve sunulması gereken sağlık hizmetlerini özetlemek ve bu konuda birinci basamakta sağlık hizmeti veren hekimlere yardımcı olmaktır.

Anahtar Kelimeler: Transgender, birinci basamak sağlık hizmeti, tarama programları, komplikasyonlar.

Muzaffer Serdar Deniz, Didem Özdemir, Bekir Cakir. Primary health care principles for transgender individuals. Ankara Med J. 2021; 21(1): 203-216

Corresponding Author: Muzaffer Serdar Deniz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale