E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Case with Cardiovascular Causes in the Differential Diagnosis of Syncope [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(3): 743-748 | DOI: 10.5505/amj.2020.52714

Case with Cardiovascular Causes in the Differential Diagnosis of Syncope

Hilal Aksoy1, Duygu Ayhan Başer1, İzzet Fidancı1, Mustafa Cankurtaran2
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine
2Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Division of Geriatric Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Frequency of application to primary health care servces with syncope is quite high. Especially in the presence of recurren syncope attacks, even if the healing process is fast, the etiology should be investigated, and the necessary research and clinical tests should be done to make a differential diagnosis. In our case, we presented a patient who was admitted to our Family Medicine Outpatient Clinic due to syncope and was diagnosed with cardiovascular syncope due to pericardial effusion.

Keywords: Syncope, Cardiovascular syncope, Family medicine, Primary health care services

Senkop Ayırıcı Tanısında Bir Olgu ile Kardiyovasküler Nedenler

Hilal Aksoy1, Duygu Ayhan Başer1, İzzet Fidancı1, Mustafa Cankurtaran2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı

Birinci basamağa senkop ile başvuru sıklığı oldukça fazladır. Özellikle tekrarlayan senkop atakları varlığında, iyileşme süreci hızlı olsa dahi etyoloji araştırılmalı, ayırıcı tanıya gidilmesi için gerekli araştırma ve klinik testler yapılmalıdır. Olgumuzda, Aile Hekimliği Polikliniğimize senkop sebebi ile başvuran ve perikardiyal efüzyona bağlı kardiyovasküler senkop tanısı alan olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Senkop, Kardiyovasküler senkop, Aile hekimliği, Birinci basamak sağlık hizmetleri

Hilal Aksoy, Duygu Ayhan Başer, İzzet Fidancı, Mustafa Cankurtaran. Case with Cardiovascular Causes in the Differential Diagnosis of Syncope. Ankara Med J. 2020; 20(3): 743-748

Corresponding Author: Hilal Aksoy, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale