E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Pregnancy Care in Family Medicine: From A Painful Lymphadenopathy to A Rare Non-Hodgkin’s Lymphoma Case [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(4): 1082-1087 | DOI: 10.5505/amj.2020.48243

Pregnancy Care in Family Medicine: From A Painful Lymphadenopathy to A Rare Non-Hodgkin’s Lymphoma Case

Beyza Gökçek1, Hümeyra Aslaner2, Ali Ramazan Benli3
1Kayseri Provincial Health Directorate
2Kayseri City Hospital
3Karabük Unıversity

A 32-year-old, 17-week pregnant patient visited her family physician because of painful lymphadenopathy on the right side of her neck after an upper respiratory tract infection. On physical examination, her vital signs were stable. A few elastic, firm, fixed, and painful lymphadenopathies, the largest of which was 1 cm were detected in the right cervical region, and the pharynx of the patient was hyperemic. Empirical antibiotherapy treatment was initiated by the family physician with the diagnosis of upper respiratory tract infection and the patient was called for control follow-up. Due to the rapid growth of lymph nodes and their size over 1 cm, she was referred to the otorhinolaryngology outpatient clinic with a preliminary diagnosis of malignancy. She was diagnosed with Diffuse Large B Cell Lymphoma. Pregnancy termination was recommended to the patient whose chemotherapy was scheduled, but the patient refused. At the 32nd week of pregnancy, the pregnancy was terminated due to fetal distress and a 1500-gram live baby girl was born. Since it is associated with pregnancy and rare, and that the family physician plays a role in early diagnosis of a important disease such as malignancy, it is deemed appropriate to present the case with literature.

Keywords: Pregnancy, lymphoma, lymphadenopathy.

Aile Hekimliğinde Gebelik İzlemleri: Ağrılı Lenfadenopatiden Nadir Hodgkin Dışı Lenfoma Olgusuna

Beyza Gökçek1, Hümeyra Aslaner2, Ali Ramazan Benli3
1Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü
2Kayseri̇ Şehi̇r Hastanesi̇
3Karabük Üniversitesi

32 yaşında, 17 haftalık gebe hasta, üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasında boynunun sağ tarafında ağrılı bir kitle fark edip aile hekimliği polikliniğine başvurdu. Fizik muayenede vitalleri stabildi. Farinksinin hiperemik olduğu, sağ servikal bölgede en büyüğü 1 cm olan birkaç adet lastik kıvamında, sert, fikse, ağrılı lenfadenopatisi olduğu saptandı. Hastaya aile hekimi tarafından üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile ampirik antibioterapi başlanıp kontrole çağrıldı. Lenf bezlerindeki hızlı büyüme ve boyutlarının 1 cm’in üzerinde olması nedeni ile malignite ön tanısı ile kulak burun boğaz polikliniğine sevk edildi. Alınan eksizyonel biyopsi sonucunda Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma tanısı aldı. Kemoterapi planlanan hastaya gebelik terminasyonu önerildi ancak hasta reddetti. Gebeliğin 32. haftasında fetal distres nedeni ile 1500 gr kız bebeğin sezaryen ile canlı olarak doğumu gerçekleştirildi. Gebelikle bağlantılı olması ve seyrek görülmesi, malignite gibi hayati bir hastalıkta aile hekiminin erken teşhiste rol alması nedeniyle olgunun literatür eşliğinde sunulması uygun görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, lenfadenopati, lenfoma.

Beyza Gökçek, Hümeyra Aslaner, Ali Ramazan Benli. Pregnancy Care in Family Medicine: From A Painful Lymphadenopathy to A Rare Non-Hodgkin’s Lymphoma Case. Ankara Med J. 2020; 20(4): 1082-1087

Corresponding Author: Beyza Gökçek, Türkiye
LookUs & Online Makale