E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Does The Mean Platelet Volume (MPV) Have Any Importance In the Evaluation of Cardiovascular Disease In COPD Patients? [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(3): 663-673 | DOI: 10.5505/amj.2020.32448

Does The Mean Platelet Volume (MPV) Have Any Importance In the Evaluation of Cardiovascular Disease In COPD Patients?

Hatice Kilic1, Funda Karaduman Yalcin2, Cantürk Kaya3, Tuba Öğüt4, Habibe Hezer4, Emine Argüder1, H.canan Hasanoğlu1, AYSEGÜL KARALEZLI1
1Yıldırım Beyazıt University, School Of Medicine, Department Of Pulmonary Diseases, Ankara.
2Sinop Boyabat 75. Year Hospital, Department Of Pulmonary Diseases, Ankara.
3Yıldırım Beyazıt University, School Of Medicine, Department Of Family Medicine, Ankara.
4Ankara City Hospital, Department Of Pulmonary Diseases, Ankara.

INTRODUCTION: Mean platelet volume (MPV) is an index of platelet activation. In this study, we aimed to evaluate the relationship between in patients with COPD and cardiovasculary disease who present to chest diseases department and MPV.
METHODS: : Smoker 535 (71.80%) and non-smoker, 210 (28.20%) subjects were compared for MPV and other parameters. Accordingly, patients with and without COPD were compared in terms of MPV and other parameters.
RESULTS: The levels of white blood cells (Wbc), hemoglobin (Hgb) and hematocrit (Htc) in smokers were statistically significantly higher than non-smokers (p<0.001). The level of MPV in smokers was statistically higher than non-smokers [the levels of MPV were, 10.10 (8-14.20), 9.60 (6.40-11.80),respectively p<0.001]. There were 106 cases of COPD among smokers. The differences in levels of platelets and MPV between patients with COPD and nonsmoker patients without COPD were [10.20 (8.30-14), 9.60 (6.40-11.80), respectively p=0.001] statistically significant. Also, MPV levels of COPD patients with cardiovascular comorbidities (CVC) were higher than that of the patients without CVC.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, higher MPV and higher platelet values have been shown in smokers and COPD patients compared with non- smokers. As a result, consider that high MPV levels may increase the tendency to thrombosis, with COPD. However, further larger studies are warranted about the relationship of COPD with MPV and CVC.

Keywords: Cigarette, COPD, MPV, thrombosis.

Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) KOAH’lı hastalarda kardiyovasküler hastalıkların değerlendirilmesinde önemli midir?

Hatice Kilic1, Funda Karaduman Yalcin2, Cantürk Kaya3, Tuba Öğüt4, Habibe Hezer4, Emine Argüder1, H.canan Hasanoğlu1, AYSEGÜL KARALEZLI1
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
2Sinop Boyabat 75. Yıl Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara.
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara.
4Ankara Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara.

GİRİŞ ve AMAÇ: Ortalama trombosit hacmi (MPV) trombosit aktivasyonunun bir indeksidir. Bu çalışmada, göğüs hastalıkları bölümüne başvuran KOAH ve kardiyovasküler hastalık olan hastalar ile MPV arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sigara içen 535 (%71.80 ve sigara içmeyen, 210 (%28.20) hasta MPV ve diğer parametrelerle karşılaştırıldı.
BULGULAR: Sigara içenlerde beyaz kan hücrelerinin (Wbc), hemoglobin (Hgb) ve Hematokrit (Htc) düzeyleri sigara içmeyenlere gore istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p<0.001).
Sigara içenlerde MPV düzeyleri, sigara içmeyenlere gore istatistiksel olarak yüksekti [MPV seviyeleri, 10.10 (8-14.20), 9.60 (6.40-11.80), sırasıyla p<0.001]. Sigara içenlerde 106 KOAH hastası vardı. KOAH hastaları ve KOAH’lı olmayan ve sigara içmeyen hastalar arasında trombosit ve MPV düzeyindeki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlıydı [10.20 (8.30-14), 9.60 (6.40-11.80), sırasıyla p=0.001]. Ayrıca, kardiyovasküler komorbiditeleri (CVC) olan KOAH hastalarının MPV seviyeleri, CVC’siz hastalardan daha yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada sigara içenlerde ve KOAH hastalarında sigara içmeyenlere gore daha yüksek MPV ve daha yüksek trombosit değerleri gösterilmiştir. Sonuç olarak yüksek MPV düzeylerinin KOAH’lı hastalarda tromboza eğilimi artırabileceği düşünülmüştür. Bununla birlikte, KOAH’ın MPV ve CVC ile ilişkisi hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sigara, KOAH, MPV, tromboz.

Hatice Kilic, Funda Karaduman Yalcin, Cantürk Kaya, Tuba Öğüt, Habibe Hezer, Emine Argüder, H.canan Hasanoğlu, AYSEGÜL KARALEZLI. Does The Mean Platelet Volume (MPV) Have Any Importance In the Evaluation of Cardiovascular Disease In COPD Patients?. Ankara Med J. 2020; 20(3): 663-673

Corresponding Author: Hatice Kilic, Türkiye
LookUs & Online Makale