E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Conversion disorder is a diagnosis of exclusion: A young ischemic stroke patient [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(2): 317-320 | DOI: 10.5505/amj.2021.23855

Conversion disorder is a diagnosis of exclusion: A young ischemic stroke patient

Burak Emre Gilik, Çağdaş Yıldırım, Talat Cem Özdemir
Ankara City Hospital, Department of Emergency Medicine, Ankara, Turkey

Increased incidence of strokes in young adults could result in more emergency department visits for ischemic stroke evaluation. Diagnosing a young patient with neurological symptoms as conversation disorder without exploring other potential diagnoses can be detrimental and at times result in mortality. In our case, we present a 30-year-old female who develops left extremities weakness after a stressful event. In this case, early diagnosis and intervention provided a dramatic improvement in patients' health status and prognosis. This case emphasizes the importance of early neurological exams and imaging studies in the diagnosis of stroke.

Keywords: Young adult, ischemic stroke, brain ischemia.

Konversiyon bozukluğu bir dışlama tanısıdır: Genç, akut iskemik inme hastası

Burak Emre Gilik, Çağdaş Yıldırım, Talat Cem Özdemir
Ankara Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye

Genç yaş inme insidansının artmış olması ilerde acilde genç yaş iskemik inme geçiren hasta grubu ile sık karşılaşacağımız anlamına geliyor. Nörolojik bulguları açıklayacak olası hastalıklar dışlanmadan konversiyon bozukluğu tanısı koymak hastaların morbidite ve mortalite açısından tehlikeli bir durum teşkil etmektedir. Burada akut stres atağı sonrası oluşan sol ektremitede kas gücü kaybı ile gelen 30 yaşında kadın bir hasta sunulmuştur. Erken tanı ile girişimsel işleme alınmış olup dramatik bir iyileşme sağlanmıştır. Bu yazıda, tanıda ayrıntılı fizik ve nörolojik muayenenin hızlı bir şekilde yapılması ve tanısal görüntülemenin erken yapılmasının önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Genç erişkin, iskemik inme, beyin iskemisi.

Burak Emre Gilik, Çağdaş Yıldırım, Talat Cem Özdemir. Conversion disorder is a diagnosis of exclusion: A young ischemic stroke patient. Ankara Med J. 2021; 21(2): 317-320

Corresponding Author: Burak Emre Gilik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale