E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Are Vaccines Effective in Preventing Variant COVID 19 Disease? A Case of Vaccinated Variant COVID 19 [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(3): 510-514 | DOI: 10.5505/amj.2021.79926

Are Vaccines Effective in Preventing Variant COVID 19 Disease? A Case of Vaccinated Variant COVID 19

Bahadır Ertürk1, Zamir Kemal Ertürk2, Çiğdem Ertürk3
1Ankara City Hospital, Family Medicine Department, Ankara
2Etimesgut Martyr Sait Erturk State Hospital, Emergency Medicine Department, Ankara
3Ankara City Hospital, Anesthesiology and Reanimation Department, Ankara

COVID 19 disease caused by the SARS-CoV-2 virus is the most important public health problem of today. The pandemic caused by this virus has radically changed the way of life all over the world. Vaccines developed against this virus are our most important defense tool. Our case is a patient with variant COVID 19 disease, despite two doses of vaccination. In this case, the importance of adhering to personal and social precautions for a while will be emphasized as well as the importance of vaccination.

Keywords: Variant COVID-19, SARS-CoV-2, pneumonia, vaccination.

Aşılar Varyant COVID 19 Hastalığını Önlemede Etkin mi? Bir Aşılı Varyant COVID 19 Vakası

Bahadır Ertürk1, Zamir Kemal Ertürk2, Çiğdem Ertürk3
1Ankara Şehir Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Ankara
2Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara
3Ankara Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu COVID 19 hastalığı günümüzün en önemli halk sağlığı sorunudur. Bu virüsün oluşturduğu pandemi tüm dünyadaki yaşam biçimini köklü olarak değiştirdi. Bu virüse karşı geliştirilen aşılar ise elimizdeki en önemli savunma aracımız. Olgumuz iki doz aşılanmasına rağmen varyant COVID 19 hastalığına yakalan bir hastadır. Bu vaka üzerinden aşılanmanın önemi kadar kişisel ve sosyal önlemlere bir süre daha uymanın gereği vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Varyant COVID-19, SARS-CoV-2, pnömoni, aşılama.

Bahadır Ertürk, Zamir Kemal Ertürk, Çiğdem Ertürk. Are Vaccines Effective in Preventing Variant COVID 19 Disease? A Case of Vaccinated Variant COVID 19. Ankara Med J. 2021; 21(3): 510-514

Corresponding Author: Bahadır Ertürk, Türkiye
LookUs & Online Makale