E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Difficulties experienced in diagnosis and follow-up of diabetes mellitus patients during the covid-19 pandemic period: 3 case reports [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(2): 321-326 | DOI: 10.5505/amj.2021.77044

Difficulties experienced in diagnosis and follow-up of diabetes mellitus patients during the covid-19 pandemic period: 3 case reports

İzzet Fidancı, Okan Sabri Berk, Şule Bayer, Tülin Karaca Arslan, Hilal Aksoy
Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Ankara, Turkey

Pandemic periods are one of the reasons patients have difficulty accessing healthcare services. Even diseases such as diabetes mellitus with a high prevalence and easy to diagnose today may delay the diagnosis of patients. Likewise, difficulties may be experienced in the follow-up of these patients due to pandemic period restrictions. We presented 1 diabetes mellitus patient delayed in diagnosis during the COVID-19 pandemic period and 2 diabetes mellitus patients who had difficulties in follow-up due to pandemic restrictions in this case reports.

Keywords: COVID-19, pandemic, diabetes mellitus.

COVID-19 pandemi döneminde diabetes mellitus hastalarının tanı ve takiplerinde yaşanılan zorluklar: 3 olgu sunumu

İzzet Fidancı, Okan Sabri Berk, Şule Bayer, Tülin Karaca Arslan, Hilal Aksoy
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara

Hastaların sağlık hizmetlerine ulaşımda zorluk yaşama sebeplerinden biri olan pandemi dönemlerinde, Diabetes Mellitus gibi prevalansı yüksek ve tanı koyulması günümüzde kolay olan hastalıklarda dahi hastaların tanı almasında gecikmeler yaşanabilmektedir. Aynı şekilde bu hastaların takiplerinde de pandemi dönemi kısıtlamaları nedeniyle zorluklar yaşanabilmektedir. Bu yazıda COVID-19 pandemi döneminde tanı almada gecikmiş 1 diabetes mellitus hastası ve pandemi kısıtlamaları nedeniyle takiplerde zorluklar yaşamış olan 2 diabetes mellitus hastasını birlikte sunduk.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, diabetes mellitus.

İzzet Fidancı, Okan Sabri Berk, Şule Bayer, Tülin Karaca Arslan, Hilal Aksoy. Difficulties experienced in diagnosis and follow-up of diabetes mellitus patients during the covid-19 pandemic period: 3 case reports. Ankara Med J. 2021; 21(2): 321-326

Corresponding Author: İzzet Fidancı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale