E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Arteriovenous Malformation Observed in the Auricula in an Elderly Patient: A Case Report [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(4): 1088-1093 | DOI: 10.5505/amj.2020.43815

Arteriovenous Malformation Observed in the Auricula in an Elderly Patient: A Case Report

Sırın Kucuk1, Izzet Goker Kucuk2
1Department of Pathology, Faculty of Medicine, Usak University, Usak, Turkey
2Spec.Dr., Kemalöz Family Health Center, Uşak, Turkey

Arteriovenous malformation (AVM) refers to the abnormal venous formations, which are generally localized to intracranial region and directly related with each other without a capillary connection between artery and vein. The lesion is frequently seen in the head-neck region but rarely in auricula. A 64-year-old male patient, who applied to the family health center with the complaints of tinnitus and hemorrhagic mass in the auricula, was referred to the otolaryngology department. The mass was excised there and then closed using primary suture. A hemorrhagic material with 1.7x0.7x0.7cm dimensions and, having a thin stem and off-white colored surface, and polypoid appearance was brought to our pathology department. In the histopathological examination, a well-circumscribed lesion consisting of arteries and vessels having different sizes and radii and thick walls was observed. In immunohistochemical staining, the case was found to be CD31 and CD34 (+) and Podoplanin (-). In histochemical staining, the staining with MTK (Masson's Trichrome Stain) was observed in vessel walls. In the all these findings, the diagnosis of AVM limited to auricula was made. Since this case is rarely seen, it is presented together with a literature discussion.

Keywords: Arteriovenous malformation, auricula, elderly patient

Yaşlı Hastada Aurikulada Görülen Arteriyovenöz Malformasyon: Olgu Sunumu

Sırın Kucuk1, Izzet Goker Kucuk2
1Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji AD., UŞAK
2Kemaloz Aile Sağlığı Merkezi, UŞAK

Arteriyovenöz malformasyon (AVM); arter ile ven arasında kapiller bağlantı olmaksızın birbiriyle doğrudan ilişkili olduğu sıklıkla intrakraniyal yerleşimli anormal damarsal oluşumlardır. Lezyon baş boyun bölgesinde sık görülmesine rağmen özellikle aurikulada nadir görülür. Aile sağlığı merkezine kulak kepçesinde kanamalı kitle ve tinnitus şikayeti ile başvuran 64 yaşındaki erkek hasta bu şikayetleri üzerine kulak burun boğaz bölümüne yönlendirildi. Burada kitle eksizyonu yapıldı ve primer sütürle kapatıldı. Patoloji bölümümüze polipoid görünümde 1,7x0,7x0,7 cm boyutlarında ince bir sapı bulunan kesit yüzeyi kirli beyaz renkli, kanamalı bir materyal geldi. Histopatolojik incelemede düzgün sınırlı, kalın duvarlı, çeşitli büyüklüklerde ve çaplarda arter ve ven yapılarından oluşan bir lezyon izlendi. Olguya yapılan immünhistokimyasal boyamalarda CD31 ve CD34 (+) Podoplanin (-) tespit edildi. Histokimyasal boyamada damar duvarlarında MTK (Masson's Trichrome boyaması ) ile boyanma saptandı. Tüm bu bulgularla olguya aurikulaya sınırlı bir AVM tanısı konuldu. Olgu nadir görülmesi nedeniyle literatür tartışması eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Arteriyovenöz malformasyon, kulak kepçesi, yaşlı hasta

Sırın Kucuk, Izzet Goker Kucuk. Arteriovenous Malformation Observed in the Auricula in an Elderly Patient: A Case Report. Ankara Med J. 2020; 20(4): 1088-1093

Corresponding Author: Sırın Kucuk, Türkiye
LookUs & Online Makale