E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Obesity and oral-dental health [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(1): 190-202 | DOI: 10.5505/amj.2021.98159

Obesity and oral-dental health

Fatma Dilara Baysan, Melek Dilek Turgut
Department of Pediatric Dentistry, Hacettepe University, Faculty of Dentistry, Ankara, Turkey

Obesity is one of the most important health problems of our age. The prevalence of obesity has been increasing all over the world, affecting not only adults but also children and adolescents. Obesity causes many health problems including cardiovascular diseases, hypertension, diabetes, some types of cancer, respiratory system diseases, and musculoskeletal diseases. In addition, behavioral factors causing obesity and changes in the body caused by obesity may also threaten oral and dental health. In the literature, there have been many studies regarding the effect of obesity on dental caries, periodontal disease, and saliva. The current review aims to increase the awareness of health professionals on oral and dental health problems caused by obesity.

Keywords: Obesity, dentistry, oral health.

Obezite ve ağız-diş sağlığı

Fatma Dilara Baysan, Melek Dilek Turgut
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, Ankara

Obezite, çağımızın sağlık sorunlarının en önemlilerindendir. Günümüzde, tüm dünyada obezite prevalansı artmakta olup bu durum sadece yetişkin bireyleri değil, çocukları ve gençleri de etkilemektedir. Obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bununla birlikte, gerek obeziteye neden olan davranışsal faktörler gerekse obezitenin vücutta yarattığı değişiklikler ağız ve diş sağlığını da tehdit edebilmektedir. Literatürde obezitenin diş çürüğü, periodontal hastalık ve tükürük üzerindeki etkisinin araştırıldığı çok sayıda çalışma yer almaktadır. Bu derlemenin amacı, çeşitli alanlardaki sağlık personelinin obezitenin yol açabileceği ağız ve diş sağlığı problemleri açısından farkındalıklarını artırmaktır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, diş hekimliği, ağız sağlığı.

Fatma Dilara Baysan, Melek Dilek Turgut. Obesity and oral-dental health. Ankara Med J. 2021; 21(1): 190-202

Corresponding Author: Fatma Dilara Baysan, Türkiye
LookUs & Online Makale