E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Wegener Granulomatosis Underlying Fixed Upper Airway Obstruction [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(3): 755-760 | DOI: 10.5505/amj.2020.91069

Wegener Granulomatosis Underlying Fixed Upper Airway Obstruction

Kurtuluş Aksu
University of Health Sciences Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Education and Research Hospital

In an adult female who has been using asthma treatment for years but has not benefited from the treatment, flattening was noted in the inspiratory and expiratory curves of spirometric evaluation. Subsequent examination revealed the presence of subglottic stenosis as the underlying pathology of fixed upper airway obstruction.

Keywords: Fixed upper airway obstruction, spirometry, Wegener granulomatosis, mechanical dilatation.

Sabit Üst Hava Yolu Obstrüksiyonuna Yol Açan Wegener Granülomatozu

Kurtuluş Aksu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yıllardır astım tedavisi kullanan ancak tedaviden fayda görmeyen yetişkin bir kadında spirometrik değerlendirmenin inspiratuar ve ekspiratuar eğrilerinde düzleşme not edildi. İleri incelemelerde sabit üst hava yolu tıkanıklığının altında yatan patoloji olarak subglottik stenoz varlığı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Sabit üst hava yolu obstrüksiyonu, spirometri, Wegener granülomatozu, mekanik dilatasyon.

Kurtuluş Aksu. Wegener Granulomatosis Underlying Fixed Upper Airway Obstruction. Ankara Med J. 2020; 20(3): 755-760

Corresponding Author: Kurtuluş Aksu, Türkiye
LookUs & Online Makale