E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Geriatric Approach in Primary Care: Case Reports from a Rural Town [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(3): 503-509 | DOI: 10.5505/amj.2021.64872

Geriatric Approach in Primary Care: Case Reports from a Rural Town

Fatma Tamara Koroglu1, Veysel Ozgur Baris2, Kamile Silay3
1Ankara Bala Primary Care Center
2Gaziantep Dr.Ersin Arslan Research and Training Hospital, Cardiology Department
3Ankara Yildirim Beyazit University Faculty of Medicine, Geriatrics Department

Geriatric patients tend to have multiple diseases and a high burden of medication. Primary care centers are more accessible for the elderly to meet their examination and prescription needs compared to hospitals. In rural places, the convenience of primary care centers is far more important. Therefore, family physicians may be the only doctors in rural places to correct and/or supply proper medications as well as detecting ongoing problems of the elderly. In this article, three geriatric patients who visited their family physician in a rural town, Bala, were evaluated in terms of potentially inappropriate drug use.

Keywords: Primary care, inappropriate use of medication, polypharmacy.

Birinci Basamakta Geriatrik Yaklaşım: Kırsal Bir Bölgeden Olgular

Fatma Tamara Koroglu1, Veysel Ozgur Baris2, Kamile Silay3
1Ankara Bala Merkez Aile Sağlığı Merkezi
2Gaziantep Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı

Geriatrik hastalar çok sayıda hastalığa sahip olmaya ve yüksek ilaç yükü altında kalmaya yatkındır. Aile sağlığı merkezleri, yaşlıların muayene ve reçete ihtiyaçları için hastanelere kıyasla daha ulaşılabilir yerlerdir. Kırsal bölgelerde, aile sağlığı merkezlerinin bu uygunluğu daha da önemli hale gelir. Bu durumda, aile hekimleri kırsal bölgede yaşayan yaşlıların yaşadıkları problemleri tespit edecek ve ilaçlarını düzeltip doğru ilaç kullanımını sağlayacak tek doktorlar olmaktadır. Bu makalede, kırsal bir bölge olan Bala’da, aile hekimini ziyaret eden üç geriatrik hasta olası uygunsuz ilaç kullanımı yönünden ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Birinci basamak, uygunsuz ilaç kullanımı, polifarmasi.

Fatma Tamara Koroglu, Veysel Ozgur Baris, Kamile Silay. Geriatric Approach in Primary Care: Case Reports from a Rural Town. Ankara Med J. 2021; 21(3): 503-509

Corresponding Author: Fatma Tamara Koroglu, Türkiye
LookUs & Online Makale